Agentura Pac

Letní tábory

>
<
 • 1544570764-27575.png
 • 1483625171-10064.jpg
 • 1483622937-28626.jpg
 • 1483625686-20374.jpg
 • 1483625766-26351.jpg

Postup přihlašování

 Předtím než přejdete k jednotlivým krokům, ujistěte se, zda splňujete jednu z hlavních podmínek, tedy že přihlašujete osobu starší patnácti let!
 

Krok 1:Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na tábor. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ! Od 18 let můžete vyplnit sami.

Krok 2:Získání přístupu k táborovým dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou/emailem. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3:Platba poukazu na letní tábor zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4:Obdržení potvrzení o došlé platbě poukazu a časové upřesnění odjezdu na tábor.

 

V základní ceně zahrnuto:

 •                                  ubytování ve stanech s podsadou - dvě postele a skříňka
 •                                  stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 •                                  dohled a péče školených vedoucích, kteří s námi jezdí pravidelně
 •                                  permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 •                                  jedinečná výpravná celotáborová hra
 •                                  pojištění odpovědnosti dětí
 •                                  smysluplný celodenní program
 •                                  workshopy a semináře
 •                                  celodenní výlety

Přihláška na 4. BĚH

volba běhu LDT
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Cena a úhrada LDT
cena LDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na LDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na LDT vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na LDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace na táboře, nikoliv zařazení do stejného oddílu.


Podmínky pro úhradu poukazu na LDT:

 1. Při platbě uvádějte jako „zprávu pro příjemce“ jméno a příjmení dítěte (např. Karel Novák) a jako „specifický symbol“ prvních šest číslic rodného čísla dítěte (např. 990213).
 2. Platbu poukazu na LDT je nutno uhradit nejpozději do 31.7.2019 na bankovní účet PAC: 226 363 445/0300. Pouze přihlášení po 31.7.2019 mají nový termín splatnosti do 20.8.2019.
 3. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 1.7.2019 do 31.7.2019 činí  stornopoplatek 1.000 Kč, pokud ke zrušení dojde od 1.8.2019 do 20.8.2019 činí stornopoplatek 2.500 Kč a po tomto termínu odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
 4. V případě, kdy je přihlašované dítě z tábora vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování táborového řádu, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 5. V případě, kdy je nezbytné přihlašované dítě z tábora vyloučit ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na LDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na LDT.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na LDT prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka LDT na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 10.12.2018

Video