FINANČNÍ POMOC PRO UDRŽENÍ ČINNOSTI

Agentura Pac

Letní tábory

>
<
 • pac2.jpg
 • 2. Běh IJ
 • 1.BĚH IJ .JPG
 • 3. BĚH FLTS

3. VODÁCKÁ VÝPRAVA

AKCI CHYSTÁME NA KVĚTEN 2021

Kdo: min. věk 11 let
Kdy: ??. - ??. května (pátek až neděle)
Kde: řeka ???? (z – do)
Cena: 1.300 Kč
Možnost přihlášení bude od ??. ?? 2021.
 
Nazdárek Áčko a Ace.

Přihláška na akci

volba termínu
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na akci (Odjezd)*

způsob dopravy z akce (Příjezd)*
Cena a úhrada
cena

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na VA

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na VA vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na VA podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení stanu dle aktuálních hygienických podmínek.


Podmínky pro úhradu poukazu na VA:

 1. Při platbě se řiďte Platebními instrukcemi, které jsou součástí elektronických dokumentů zaslaných na emailovou adresu uvedenou při přihlášení účastníka. Identifikací platby je vygenerovaný variabilní symbol.
 2. Platbu poukazu na VA je nutno uhradit nejpozději do 20.8.2020 na bankovní účet Agentury PAC. Pouze přihlášení po 20.8.2020 mají nový termín splatnosti do 28.8.2020.
 3. Žádné stornopoplatky neúčtujeme. Akce je od nich osvobozena.
 4. V případě, kdy je přihlašované dítě z akce vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování vodáckého řádu, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky. Nic nevracíme.
 5. V případě, kdy je nezbytné přihlašované dítě z akce vyloučit ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (50 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (50 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na akce se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na VA.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na VA prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka VA na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.
 4. Souhlasíte s tím, aby se účastníci VA mezi sebou pohybovali bez ochrany úst a bez rozestupu. Samozřejmě, že budeme dbát na zvýšenou hygienu a častou dezinfekci rukou a veškerého vybavení, se kterým zúčastnění přijdou do styku.
 5. Akce bude podrobena aktuálním epidemiologickým podmínkám.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 21.06.2020

Galerie
thumb_2137_104931586_973033556465443_3335348499929426033_n-1593702151.jpg
thumb_2137_dsc_0264-1582290902.JPG
thumb_2137_dsc_0772-1593702151.JPG
thumb_2137_dsc_0779-1593702151.JPG
thumb_2137_dsc_0781-1593702151.JPG
thumb_2137_dsc_0789-1593702151.JPG
thumb_2137_dsc_0805-1593702152.JPG
thumb_2137_dsc_1369-1582290903.JPG
Video