Agentura Pac

Letní tábory

>
<
 • pac2.jpg
 • 2. Běh IJ
 • 1.BĚH IJ .JPG
 • 3. BĚH FLTS

Postup přihlašování

V základní ceně zahrnuto:

 • ubytování na pokojích (mladší) a chatkách (starší), sociálky společné na chodbě, vyhrazené
 • doprava tam i zpět z/do měst Chomutov/Most/Bílina/Teplice/Ústí n.L. a Mělník
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče školených a stálých vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • jedinečná a výpravná celotáborová hra včetně odměn 
 • smysluplný celodenní program
 • pojištění odpovědnosti dětí

Přihláška

volba běhu LDT
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*(Mladší děti přednostně ubytujeme na pokojích, starší do chatek)
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Celodenní výletPřehled nabízených výletů
Volba celodenního výletu


Volbou výletu souhlasíte s navýšením kapesného o cenu výletu (příspěvek na výlet). Tato částka bude vybrána na začátku LDT pro částečné pokrytí nákladů celodenního výletu (doprava, vstupy). Příspěvek není součástí základní ceny.
Cena a úhrada LDT
cena LDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na LDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na letní dětský tábor (dále jen „LDT“) vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na LDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace, umožňuje-li to ubytovací kapacita objektu.
 4. Souhlasem s placeným celodenním výletem se zavazujete navýšit přihlašovanému dítěti kapesné v určené částce coby příspěvek na pokrytí nákladů výletu. V opačném případě přihlašované dítě absolvuje pěší celodenní výlet.
 5. Agentura PAC si vyhrazuje právo zrušit placený celodenní výlet, a to v případě, že počet přihlášených dětí na výlet nedosáhne 50% z kapacity zvoleného dopravního prostředku. Příspěvky na výlet se v takovém případě nebudou vůbec vybírat nebo zůstanou součástí kapesného dětí.
 6. Každý účastník je pojištěn na odpovědnost za způsobenou škodu. Není však pojištěn proti úrazu.


Podmínky pro úhradu poukazu na LDT:

 1. Při platbě se řiďte Platebními instrukcemi, které jsou součástí elektronických dokumentů zaslaných na emailovou adresu uvedenou při přihlášení účastníka. Identifikací platby je vygenerovaný variabilní symbol.
 2. Platbu poukazu na LDT je nutno uhradit nejpozději do 31.5.2024 na bankovní účet Agentury PAC: 295796797/0300. Pouze přihlášení po 31.5.2024 mají nový termín splatnosti do 30.6.2024.
 3. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době delší než 14 dní před začátkem pobytu, účtujeme 1.000 Kč stornopoplatek.
 4. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době kratší než 14 dní před začátkem pobytu, účtujeme 2.000 Kč stornopoplatek.
 5. V případě zrušení pobytu účastníka zákonným zástupcem v době kratší než 7 dní před začátkem pobytu, účtujeme stornopoplatek ve výši poukazu, tedy 6.990 Kč.
 6. V případě, kdy je přihlašované dítě z tábora vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování táborového řádu, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 7. V případě, kdy je nezbytné přihlašované dítě z tábora vyloučit ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (150Kč/den) a ubytování (150Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na LDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek.
 2. Souhlasem s Podmínkami prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC, z.s. bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem V případě, že se pobyt/akce nebude moci uskutečnit (zejména z důvodu zákazu akce z nařízení vlády), platba se v plné výši vrací na bankovní spojení, ze kterého byla poslána.
 4. Akce se podřizuje aktuálním epidemiologickým podmínkám dle Ministerstva zdravotnictví ČR.
 5. Agentura PAC neručí za případnou ztrátu nebo rozbití cennosti účastníků.
 6. Agentura PAC si vyhrazuje právo navýšit základní cenu LDT, pokud se v průběhu roku zvýší míra inflace v ČR oproti stavu, kdy vstoupily v platnost tyto Podmínky. O takové skutečnosti budou zákonní zástupci vyrozuměni s dostatečným předstihem písemnou formou.

Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2023