Agentura Pac

Letní tábory

>
<
 • pac2.jpg
 • 1506321231-14712.JPG
 • 1483625171-10064.jpg
 • 1483622937-28626.jpg
 • 1483625686-20374.jpg
 • 1483625766-26351.jpg

Postup přihlašování

 

Krok 1: Vyplnění elektronické přihlášky (viz níže) za účelem získání závazné přihlášky a potřebných dokumentů pro přijetí a zařazení na tábor. VYPLŇUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - RODIČ!

Krok 2: Získání přístupu k táborovým dokumentům a přihlášce skrze Váš email. Následné vytištění, podepsání a odeslání závazné přihlášky poštou. My Vám vystavíme potvrzení o došlé závazné přihlášce.

Krok 3: Platba poukazu na letní tábor zvoleným způsobem do stanoveného termínu (bankovním převodem, složenkou, fakturou na zaměstnavatele).

Krok 4: Obdržení potvrzení o došlé platbě poukazu a časové upřesnění odjezdu na tábor.
 

V základní ceně zahrnuto:

 • ubytování v bungalovech se sociálkou (mladší) a v bungalovech se společnými sociálkami (starší)
 • doprava tam i zpět z/do měst Chomutov/Most/Bílina/Teplice/Ústí n.L./Děčín a Praha (po domluvě)
 • stravování 6× denně včetně dvou svačin a druhé večeře
 • dohled a péče školených a stálých vedoucích a praktikantů
 • permanentní dohled kvalifikovaného zdravotníka
 • jedinečná a výpravná celotáborová hra včetně odměn 
 • pojištění odpovědnosti dětí
 • smysluplný celodenní program

Přihláška na 3. BĚH

volba běhu LDT
termín
Informace o přihlašovaném - dítě
jméno*
příjmení*
rodné číslo*
ulice + čp*
město*
PSČ*
pojišťovna*
Informace o zákonném zástupci - dospělý
jméno*
příjmení*
email*
(zde uvádějte váš soukromý email)
mobil*
vztah k dítěti*
Upřesňující informace
volba ubytování*(ml. děti ubytujeme na bung. s vl. sociálkou)
1.spolubydlící
(spolubydlící musí být uvedeni na přihlášce vzájemně)
2.spolubydlící
způsob dopravy na tábor (Odjezd)*

způsob dopravy z tábora (Příjezd)*
Celodenní výlet
Volba celodenního výletu


Volbou výletu souhlasíte s navýšením kapesného o cenu výletu (příspěvek na výlet). Tato částka bude vybrána na začátku LDT pro částečné pokrytí nákladů celodenního výletu (doprava, vstupy). Příspěvek není součástí základní ceny.
Cena a úhrada LDT
cena LDT

cena celkem0


způsob platby*
Souhlasím s Podmínkami přihlášení na LDT

Podmínky pro vyplnění elektronické přihlášky:

 1. Elektronickou přihlášku na LDT vyplňuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 2. Všechny potřebné dokumenty na LDT podepisuje zákonný zástupce přihlašovaného dítěte.
 3. Uvedením spolubydlících přihlašovaného dítěte garantujeme společné sdílení ubikace na táboře, nikoliv zařazení do stejného oddílu.
 4. Souhlasem s placeným celodenním výletem se zavazujete navýšit přihlašovanému dítěti kapesné v určené částce coby příspěvek na pokrytí nákladů výletu. V opačném případě přihlašované dítě absolvuje pěší celodenní výlet.
 5. Agentura PAC si vyhrazuje právo zrušit placený celodenní výlet, a to v případě, že počet přihlášených dětí na výlet nedosáhne 50% z kapacity zvoleného dopravního prostředku. Příspěvky na výlet se v takovém případě nebudou vůbec vybírat nebo zůstanou součástí kapesného dětí.


Podmínky pro úhradu poukazu na LDT:

 1. Při platbě se řiďte Platebními instrukcemi, které jsou součástí elektronických dokumentů zaslaných na emailovou adresu uvedenou při přihlášení účastníka. Identifikací platby je vygenerovaný variabilní symbol.
 2. Platbu poukazu na LDT je nutno uhradit nejpozději do 31.5.2020 na bankovní účet Agentury PAC. Pouze přihlášení po 31.5.2020 mají nový termín splatnosti do 30.6.2020.
 3. V případě zrušení pobytu přihlašovaného dítěte zákonným zástupcem od 1.6.2020 do 1.7.2020 činí  stornopoplatek 1.000 Kč, pokud ke zrušení dojde od 2.7.2020 do 11.7.2020 činí stornopoplatek 2.500 Kč a po tomto termínu odpovídá stornopoplatek celé výši poukazu.
 4. V případě, kdy je přihlašované dítě z tábora vyloučeno za nekázeň či hrubé porušování táborového řádu, se na jeho přihlášku nevztahují žádné stornopoplatky.
 5. V případě, kdy je nezbytné přihlašované dítě z tábora vyloučit ze zdravotních důvodů, se na jeho přihlášku vztahují stornopoplatky za nevyčerpanou stravu (100 Kč/den) a nevyčerpané ubytování (100 Kč/den). Na ostatní služby nikoliv.


Ostatní podmínky:

 1. Závazným přihlášením na LDT se rozumí odeslání elektronické přihlášky po odsouhlasení těchto Podmínek přihlášení na LDT.
 2. Souhlasem s Podmínkami přihlášení na LDT prohlašujete, že všechny údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
 3. Agentura PAC bude s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podpisem závazné přihlášky tak souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby PAC a zároveň souhlasíte se zobrazením přihlašovaného účastníka LDT na fotografiích, videích či jiných mediích za účelem prezentace a propagace spolku.


Tyto Podmínky vstupují v platnost dne 23.12.2019