FINANČNÍ POMOC PRO UDRŽENÍ ČINNOSTI

Agentura Pac

Letní tábory

>
<
  • pac2.jpg
  • 2. Běh IJ
  • 1.BĚH IJ .JPG
  • 3. BĚH FLTS

FINANČNÍ SBÍRKA DONIO

na přípravu programu na budoucích akcích

Vážení příznivci PACky, mnoho let organizujeme akce pro děti – od jednodenních expedicí až po více týdenní dětské pobyty. Bohužel nás situace spojena s pandemií nás dostala do velmi nepříjemné finanční situace, ze které není zatím žádná cesta ven, a proto vás zde žádáme o finanční příspěvek – každá koruna se počítá ;(

Jako nezisková organizace do dnešního dne jsme neměli nárok na žádné náhrady od státu. Propustili jsme všechny zaměstnance, snížili náklady na úplné minimum.

Uspořádali jsme tedy přes Donio sbírku. Účelem sbírky je vybrat peníze na realizaci táborových her na našich budoucích akcích pro děti, na které nemáme nyní peníze. Finance takto získané budou použity na nákup rekvizit, kostýmů, sportovních potřeb či výtvarných a kancelářských potřeb.

NÁHLED NA DONIO SBÍRKU ZDE

Za PACku - Lucka "Sejroška" Schejbalová.

Galerie
thumb_2270_dsc_0028-1613155867.JPG
thumb_2270_dsc_0029-1613155863.JPG
thumb_2270_dsc_0050-1613155865.JPG
thumb_2270_dsc_0145-1613155870.JPG
thumb_2270_dsc_0208-1613155859.JPG
thumb_2270_dsc_0412-1613155863.JPG
thumb_2270_dsc_0585-1613155884.JPG
thumb_2270_dsc_1030-1613155883.JPG

TRANSPARENTNÍ ÚČET

na podporu placení nutných výdajů

Jedna z cest je i tato sbírka pomocí transparentního účtu. Příspěvek je libovolný, účel použití bude na účtu evidován. Vážení dárci, pokud potřebujete pro svůj finanční dar doklad, obraťte se s žádostí na agentura@packa.eu.

296873491/0300

Rozhodli jsme se zveřejnit náš příběh spojený s koronavirovou pandemií, ve kterém jsme se ocitli. Chtěli bychom najít vaše pochopení...

1. kapitola: období do března 2020

charakteristika: pravidelné pobyty, stabilita, dobrá pověst jména agentury, teplická kancelář o 3 – 5 zaměstnancích, rozvoj činnosti, stálost klientů (základní školy, rodiče), jednání o modernizaci středisek (Valdek, Netopýr a Poslův Mlýn)

PACka dosáhla na 14 rok své činnosti, v posledních letech rekreuje kolem 5.500 dětí na svých pobytech v ČR, jezdí s ní cca 50 základních škol a je obklopena mnoha příznivci. O její akce je velký zájem, nepotřebuje propagaci. Trápí ji nedostatek personálu na pobytech, řeší zásadní změnu „kvalitou proti kvantitě“ – snižování účastníků na jednotlivých akcích za účelem zkvalitnění péče o děti. Nachází stálé zázemí pro své akce – Kemp Valdek, které společně s majiteli zvelebuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. kapitola: období od dubna 2020

charakteristika: přesuny termínů škol v přírodě, nestabilita, propuštění všech zaměstnanců, minimalizace všech výdajů – zachování nezbytných, vyjednávání s klienty, řešení co dál, uskutečnění letních táborů, vyhlížení kompenzací od vlády

Nouzový stav a uzavření škol rozpoutává vyjednávání o rušení/přesunu škol v přírodě s vedením škol. Zastavuje se tok financí, školy žádají uhrazené finanční zálohy rodičů zpět, ale ty už PACka použila na plánovanou modernizaci středisek, platy zaměstnanců, chodu agentury a placení paušálních výdajů – nájem, energie, pohonné hmoty, daňové odvody, IT rozvoj, opravy dodávek, splácení leasingu apod. S pomocí Asociace dětské rekreace se snažíme dosáhnout na kompenzace od vlády, bohužel pro spolky neúspěšně. Dotační programy jsou určeny jen pro ubytovatele (firmy, společnosti). V létě se daří uspořádat letní tábory ve všech bězích a se všemi účastníky, rodiče nám důvěřují. Nemoc Covid19 nás nepotkává, podmínky dané hygienickou stanicí jsou pro nás schůdné a rozumné. Naděje umírá v říjnu po pár podzimních školách v přírodě vyhlášením zákazu mimoškolních akcí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. kapitola: období do května roku 2021

charakteristika: rušení pobytů, nulová činnost pro děti, finanční propad, dluh vůči školám, zavřená kancelář, výměna vedení agentury, snaha vyřešit finanční tíseň, nejistá budoucnost a čekání na uvolnění (školství, dětská rekreace)

Po vnitřním auditu přistupují členové spolku (nejvyšší orgán) k výměně vedení, volí se noví zástupci. Snažíme se získat chybějící peníze, abychom se mohli finančně vypořádat s rodiči/školami. Začínáme nanovo komunikovat s vedením škol. Prodáváme část majetku, věříme v lepší epidemiologickou situaci a možnost pořádat dětské akce, která by nás finančně zachránila.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. kapitola: období roku 2021

charakteristika: obnovení pobytů, obnova činnosti pro děti, splácení dluhů vůči školám/rodičům, zrušená kancelář, záchrana pověsti spolku a plány do budoucna

Od června do září 2021 jsme se nezastavili, mohli jsme pořádat školy v přírodě na 2 místech, zájem o ně byl překvapující, měli jsme plné a krásné 4 turnusy letních táborů, zvládli jsme i podzimní tábor koncem října s rekordní účastí. Díky naší činnosti jsme odškodnili cca 30 škol (85%) vůči kterým jsme měli dluh z roku 2020. Vymanili jsme se z nejhoršího i díky podpoře našich lidí, důvěře rodičů, ředitelů a veřejnosti. Moc si toho ceníme a děkujeme. Ke konci roku bilancujeme a plánujeme jak zvládnout rok 2022 a zcela očistit naše jméno od zbylých dluhů.

 

NÁHLED NA TRANSPARENTNÍ ÚČET

Za PACku – Honza „Ace“ Švach

Galerie
thumb_2269_dsc_0028-1613165763.JPG
thumb_2269_dsc_0038-1613165763.JPG
thumb_2269_dsc_0307-1613165754.JPG
thumb_2269_dsc_0840-(2)-1613165757.JPG
thumb_2269_dsc_1763-1613165759.JPG
thumb_2269_dsc_2416-1613165763.JPG
thumb_2269_dsc_2557-1613165764.JPG
thumb_2269_dsc_2708-1613497205.JPG